9 февруари 2017 г.

ПАРИЖ

Тази фотография се смята за първата снимка, направена с фотоапарат.

Поради дългата експозиция при снимане се вижда, как човекът, на когото лъскат обувките, се е размазал на снимката.